شنبه ۲۳ تیر سال ۱۴۰۳
به وب سایت سرای سالمندان رضوانشهراصفهان خوش آمدید.
جهت کمک مالی به سرای سالمندان رضوانشهر اصفهان،شماره حسابی به منظور همیاری و همت خیرین در نظر گرفته شده است.افرادی که مایل به همیاری با این مرکز میباشند میتوانند وجوه نقد خود را به حساب کوتاه مدت بانک ملی شعبه رضوانیه به شماره 0108605678002  واریز نمایند.
اجرکم عند الله